Яндекс Метрика

Үйлену тойға
сайт шақыру жасау Ақпараттарды енгізсеңіз, шақыруды
бірден дайындап береміз
Нұсқаулықты көру

Үйленетін жігіттің есімін жазыңыз:
Тұрмысқа шығатын қыздың есімін жазыңыз:
Той басталатын уақытты енгізіңіз:
Тойхананың атауын жазыңыз:
Тойхананың мекен-жайын жазыңыз:
Той иелерінің есімдерін жазыңыз:
Той өтетін орынның 2GIS немесе Яндекс сілтемесін енгізіңіз: (міндетті емес)
Шақыруда көрінетін сапалы түскен суретті енгізіңіз:

Тек сурет форматындағы файлдарды жүктеуге болады

Суретті таңдау

0% жүктелуде...

Сурет жүктелуде

Сурет сәтті жүктелді

Қалам Өзгерту


Шақыру жасау нұсқаулығы
Шақыру жасалып жатыр...